Historia

Krótka historia działalności Oficjalnego Miesięcznika Studentów AGH – BIS

 

Powstanie tytułu

Do roku 2002 magazyn działał pod nazwą „BIS 2”, a skrót ten oznaczał: „Biuletyn Informacyjny Samorządu”. Obecna nazwa „Biuletyn Informacyjny Studentów AGH” zaczęła funkcjonować od roku 2002. W pierwszej fazie istnienia BIS był pismem czarno-białym o objętości pomiędzy 8 a 12 stron, a jego tematyka obejmowała głównie aktualności z życia uczelni. W tym okresie pracami nad jego tworzeniem kierowało wielu obecnych pracowników AGH.

 

 

Redaktor Naczelny: Bartosz Dembiński – styczeń 2006 – luty 2009

Etap drugi, za którego początek można przyjąć maj 2006 roku, kiedy to dzięki wsparciu władz uczelni i Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów AGH doszło do reaktywacji BIS-u. Początek wiąże się z osobą nowego redaktora naczelnego, którym został Bartosz Dembiński – student Socjologii na ówczesnym Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH oraz Dziennikarstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Wprowadził on wiele istotnych zmian, które pozytywnie wpłynęły na wizerunek miesięcznika. To wówczas stworzono nową wizualizację pisma: zaprojektowano logotyp oraz zmieniono format i wygląd magazynu, a także podzielono go na następujące działy tematyczne: aktualności, kariera, kultura, społeczeństwo, nauka i technika oraz sport. Powstała również strona internetowa www.bis.agh.edu.pl.

Dzięki staraniom nowego szefa redakcji nastąpiło także powołanie nowego grona redakcyjnego, złożonego z kilkunastu osób, w skład którego w dużej mierze wchodzili studenci nowopowstałego wówczas w AGH Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych (obecnie Wydział Humanistyczny). Kolejnym pozytywnym aspektem zmian było wprowadzenie w listopadzie 2007 roku nowych funkcji. Zastępcą redaktora naczelnego została Aleksandra Pękala, a sekretarzem redakcji, Agnieszka Kostelecka.

W czasie, gdy redaktorem naczelnym był Bartosz Dembiński, udało się stworzyć i przeprowadzić wiele ciekawych inicjatyw, które przerodziły się w działania cykliczne. Należy tu wymienić przede wszystkim cykl szkoleń z biznesowego savoir vivre’u „Inżynier z Kulturą” (www.inzynierzkultura.pl). Pomysłodawcą projektu był Grzegorz Baran – członek redakcji. Pierwsza edycja szkoleń odbyła się wiosną 2008 roku i zakończyła się ogromnym sukcesem – przeszkolonych zostało około 500 studentów AGH. Inne, warte uwagi projekty, stworzone przez ekipę BIS-u to: zintegrowana Kampania Ekologiczna „Zielona Uczelnia” (www.zielonauczelnia.pl), także zainaugurowana w 2008 roku, czy konkurs „Pokaż swoje wnętrze”, który po raz pierwszy odbył się na przełomie lat 2008/ 2009.

W czasie gdy redakcji szefował Bartosz Dembiński, za jego inicjatywą z zespołu redakcyjnego wyłoniła się grupa ambitnych fotografów, którzy przy wsparciu władz uczelni stworzyli Krakowską Studencką Agencję Fotograficzną. Pierwszym prezesem KSAF-u został Grzegorz Baran.

 

 

BIS zaczął również regularnie pojawiać się na ogólnopolskich spotkaniach mediów studenckich, organizowanych w Warszawie i Lublinie, nawiązując przyjazne kontakty z redakcjami innych polskich uczelni.

 

Redaktor Naczelna: Aleksandra Pękala – od marca 2009

W marcu 2009 roku funkcję redaktora naczelnego przejęła Aleksandra Pękala, studentka Socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, dotychczas zastępca redaktora naczelnego. Z zespołu redakcyjnego wyłoniono dwóch zastępców. Zostali nimi: Bartosz Grad i Piotr Janus.

 

 

Redaktor Naczelny: Bartosz Grad – od 2010 roku

Student AGH i UJ, za jego kadencji funkcję zastępcy pełniła początkowo Agnieszka Kostelecka a sekretarza Paulina Depczyńska. Później miejsce zastępcy zajęła Małgorzata Wojtasik.

 

 

Redaktor Naczelna: Małgorzata Wojtasik – od października 2011 – grudzień 2012

Studentka Socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH, dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego. Za jej kadencji funkcję tę objął Janusz Kamieński. W redakcji rozbudowany został dział Reklamy i Promocji, który nawiązał kontakt z wieloma organizacjami i organizatorami wydarzeń kulturalnych i naukowych z całego Krakowa. Stworzony został także nowy Statut Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH.

 

 

Redaktor Naczelna: Diana Drobniak – do października 2014

Z mediami związana od czasów liceum. Zaczynała w młodzieżowym radiu przy RMF FM, następnie 2 lata była prezenterem w Studenckim Radiu17, a w roku 2012 objęła w nim funkcję Szefa Redakcji Informacyjnej. W między czasie była koordynatorem Dodatku Krakowskiego w międzyuczelnianym miesięczniku “Tryby”. Jej zastępca to Agnieszka Krępa. W BIS AGH wprowadziła przede wszystkim zmianę layoutu na bardziej nowoczesny i czytelny, powstał nowy szablon strony internetowej. Powstały również dwa niepowtarzalne wydania specjalne dla maturzystów i pierwszoroczniaków.

 

 

Redaktor Naczelna: Agnieszka Krępa – od października 2014

Jej przygoda z dziennikarstwem zaczęła się w klasie dziennikarskiej w liceum, choć pierwsze kroki stawiała już w gimnazjum w redakcji gazetki szkolnej. Do redakcji BIS AGH trafiła w listopadzie 2012 roku jako dziennikarka sportowa. W czerwcu 2013 roku została zastępcą redaktora naczelnego i brała udział w zmianach, które przeprowadziła Diana.

W październiku 2014 roku przejęła obowiązki redaktora naczelnego. Za jej kadencji ukazał się ostatni regularny, papierowy numer. Jej główne zadanie to obecnie stworzenie portalu, który zastąpi tradycyjny magazyn. Wydała także (we współpracy z KSAF AGH) m.in. wyjątkowe wydanie BIS AGH na dzień Otwarty AGH.

Dodaj komentarz