Regulamin

REGULAMIN KONKURSU POKAŻ SWOJE WNĘTRZE

 

 1. PRZEPISY OGÓLNE
 • Organizatorem Konkursu „Pokaż Swoje Wnętrze” jest Centrum Mediów AGH, Zarząd Miasteczka Studenckiego AGH oraz Władze AGH.
 • Celem Konkursu jest promowanie dbałości o swój pokój oraz prezentacja najciekawszych pomysłów na zagospodarowanie oraz ozdobienie pokojów w akademikach.
 • Konkurs jest skierowany głównie do studentów AGH.
 • W Konkursie może brać udział każdy student (również student studiów doktoranckich) oraz pracownik AGH mieszkający w akademiku, za wyjątkiem laureatów rok wcześniejszej edycji, Organizatorów i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.
 • W Konkursie mogą brać udział studenci innych uczelni, zamieszkujący Miasteczko Studenckie AGH, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z ich współlokatorów w pokoju jest studentem AGH.
 • Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
 • Każdy uczestnik powinien nadesłać od 4 do 6 fotografii
 • Fotografie należy nadsyłać na Konkurs na adres pokazswojewnetrze@gmail.com ze zdjęciami w załączniku, w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 • Fotografie muszą być kolorowe.
 • Całkowity rozmiar fotografii zawartych w zgłoszeniu nie powinien przekracza rozmiaru 5MB.
 • W treści maila należy wpisać imię i nazwisko nadawcy, kierunek, wydział i rok studiów, adres zamieszkania (nazwa akademika, numer pokoju), telefon. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na ich nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu.
 • Fotografowane pokoje nie mogą mieć wprowadzonych żadnych zmian, na które nie zgadza się administracja budynku. Zgłoszenia, które nie będą spełniały tego warunku, mogą być wyłączone z konkursu na każdym jego etapie.
 • W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 

 1. JURY KONKURSU
 • W skład jury 9. edycji Konkursu „Pokaż Swoje Wnętrze” wchodzą następujące osoby: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anna Siwik prof. nadzw., Dyrektor MS AGH mgr inż. Radosław Serwicki, z-ca dyr. MS AGH dr inż. Grzegorz Król, Prezes Fundacji Academica Łukasz Jura oraz redaktor naczelny BIS AGH Agnieszka Krępa.
 • Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu, gdyż mogą one wyniknąć z przyczyn losowych.

 

 1. KALENDARZ
 • Termin nadsyłania prac mija dnia 20lutego 2017 roku.
 • Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach.
 • Do 26 lutego 2017 roku Organizatorzy spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą do 25 zgłoszeń, które wezmą udział w dalszym etapie.
 • Do 5 marca 2017 roku spośród wybranych zgłoszeń Jury wyłoni do 10 finalistów, do których się osobiście w celu oglądnięcia pokojów przedstawionych na zdjęciach (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się). Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie do dnia 30 marca 2017.
 • Głosowanie na Nagrodę Publiczności odbędzie się na stronie psw.agh.edu.pl przy pomocy kwestionariusza w terminie od 20 lutego do 5 marca 2017 roku.
 • Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej PSW oraz poprzez tablicę informacyjną Biuletynu na portalu społecznościowym Facebook.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty ustalonego harmonogramu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub w celu usprawnienia przebiegu konkursu.

 

 1. NAGRODY
 • Nagród nie można wymienić na równowartość pieniężną.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, wymienionych powyżej oraz nagrodzenia większej ilości osób.
 • Organizator przewiduje następujące nagrody:
 1. za zajęcie I miejsca – zwolnienie z opłat za akademik przez 3 miesiące dla wszystkich mieszkańców zwycięskiego pokoju; w związku z terminarzem konkursu są to miesiące: kwiecień, maj, czerwiec
 2. za zajęcie II miejsca zwolnienie z opłat za akademik przez 2 miesiące dla wszystkich mieszkańców zwycięskiego pokoju; w związku z terminarzem konkursu są to miesiące: kwiecień, maj
 3. za zajęcie III miejsca zwolnienie z opłat za akademik przez 1 miesiąc dla wszystkich mieszkańców zwycięskiego pokoju; w związku z terminarzem konkursu jest to kwiecień
 4. za zwycięstwo w kategorii: Nagroda Publiczności zwolnienie z opłat za akademik przez 1 miesiąc dla wszystkich mieszkańców zwycięskiego pokoju; w związku z terminarzem konkursu jest to kwiecień

6. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w BIS-ie oraz na stronie Konkursu (psw.agh.edu.pl).
 • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 • Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 6.1. i 6.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.