II edycja Konferencji SOES

II edycja Konferencji Surowiec Odpad Energia Środowisko odbędzie się  31 maja w budynku Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.  Zapraszamy wszystkich, a w szczególności zainteresowanych ochroną środowiska!

Wydarzenie to ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem, poprzez szerzenie postaw proekologicznych, a także przedstawienie najnowszych technologii wykorzystywanych w wydobyciu surowców, produkcji energii, przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadów.

Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Ekospirit działające przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy wsparciu Władz Wydziału. Koło zrzesza studentów kierunku Inżynieria Środowiska, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania innowacyjnych technologii proekologicznych, odzysku odpadów, zrównoważonego rozwoju, a także identyfikacji problemów związanych ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko. Tegoroczna Konferencja jest drugą w historii Koła. Poprzednia cieszyła się bardzo dużym powodzeniem tak wśród studentów, jak i pracowników Wydział, a prelegentami były osoby z takich organizacji i firm jak: Polska Akademia Nauk, Katowicki Holding Węglowy, OrlenEko czy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Na stronie internetowej Koła, pod adresem www.ekospirit.agh.edu.pl, dostępna jest relacja z ubiegłorocznej Konferencji.

Studenci będą mieli możliwość wysłuchania wykładów przedstawicieli przemysłu, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, a także wdać się w dyskusję w panelu pytań. Informacje również znajdziecie na stronie wydarzenia: II Konferencja SOES

Serdecznie zapraszamy!

Podziel się z innymi!